European Drifter tour 2010

De kawasaki Drifter tour van 2010. De bollen route! De start van de tocht was bij het Indian museum in Lemmer

Author: Digitus250
Duration: 162
Published: 2010-04-25 22:53:10
Drifter tour 2010

Share